Dr. Mimi Guarneriدکتر گارنری رویکردی را در رابطه با بیماران ترویج می دهد که بر سلامت عمومی آنان تمرکز دارد. وی معتقد است پزشکان در در درمان بیماری های مزمن باید سبک زندگی افراد و عوامل زیست محیطی نظیر تغذیه بیماران، فعالیت بدنی، محل زندگی و شیوه مقابله بیماران با فشار و استرس را مد نظر قرار دهند. تحقیقات نشان داده است که تغییر در سبک زندگی نظیر فعالیت بدنی، یوگا، رژیم غذایی گیاهی و مدیتیشن قادر است به تضعیف سلول های سرطانی کمک کند.

در این رویکرد که تنها بر جسم بیمار تمرکز ندارد بر این مهم تاکید شده است که میان بیماری قلبی و عوامی نظیر استرس، نگرانی و افسردگی رابطه برقرار است. دکتر گارنری، با تکیه بر شواهد علمی، معتقد است استرس مزمن موجب بالا رفتن سطح کلسترول و قند خون شده و حتی به پوکی استخوان نیز دامن می زند. او پیشگیری از بیماری را پایه و اساس مراقبت درمانی دانسته و از تمام متخصصان سلامت می خواهد با همکاری یکدیگر در جهت سلامت روح، ذهن و جسم گام بردارند.