به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، از زمان شیوع بیماری کرونا، سودجویانی با هدف رسیدن به سود بیشتر با ایجاد سردرگمی مردم،  طب سنتی را در تقابل با طب جدید قرار می دهند، این در حالیه که متخصصان هردو شاخه ی علمی، یافته های هر دو طب سنتی و جدید را  مکمل یکدیگر می دانند.

و ما با طرح شبهاتی که در فضای مجازی مطرح شده پای صحبت های دو کارشناس طب نوین و سنتی نشستیم.