دانشکده پزشکی: کالج پزشکی پنسلوانیا/دانشگاه درکسل

رزیدنسی: بیمارستان دانشگاه توماس جفرسون

فلوشیپ: بیمارستان دانشگاه توماس جفرسون

دکتر کیارامونته در مرکز GBMC به طب تلفیقی، شامل مشاوره تغذیه، رویکردهای مبتنی بر شواهد در استفاده از مکمل ها در درمان سرطان و درمان های جسمی-ذهنی نظیر مدیتیشن، تصویربرداری و تکنیک های تنفسی مشغول می باشد. همچنین در این مرکز در خصوص مشکلاتی نظیر بیخوابی، افسردگی، استرس و درد و خستگی نیز به بیماران درمان های تلفیقی ارائه می شود.