دکتر آن ماری کیاسون مدیر فلوشیپ در مرکز طب تلفیقی آریزونا و دارای بورد تخصصی طب تلفیقی و طب خانواده بوده که از گذشته به روش های درمانی سنتی علاقه داشته و در روش های درمانی جایگزین و طب تلفیقی دارای تجارب ارزشمندی می باشد.

او کتاب انرژی درمانی – مبانی خود درمانی (2013) را به همراه مقالات و نوشته های متعددی در حوزه انرژی درمانی و طب تلفیقی به نگارش درآورده است. وی در سراسر امریکا به آموزش طب تلفیقی پرداخته و به طبابت مشغول است.