دكتر نصير دهقان عضو انجمن تخصصي طب اورژانس و پژوهشگر طب سنتي در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران افزود: همان طور که می دانید، تاریخ استفاده از گیاهان دارویی به هزاران سال پیش برمی گردد و این گياهان از ارزش و اهميت خاصی در طول نسل های متمادی بشری هم به لحاظ بهداشت و پیش گیری از بیماری ها ، و هم درمان آنها برخوردار بوده و هستند. وي گفت: در واقع داروهاي گياهي در طول تاريخ درمان گرهاي موفقي بوده‌اند، به طوري كه هر زمان كه حكيمان توانسته بودند تشخيص عاجل را براي بيماران خود بدهند، درمان آن بيماري را نيز از دل طبيعت پيدا مي‌كردند.همچنين گیاهان دارویی به دلیل ماهیت طبیعی و وجود ترکیبات همگن دارویی در کنار هم، با بدن سازگاری بیشتری داشته و معمولاً فاقد عوارض ناخواسته می باشند ؛ لذا در صورت موارد درمان درازمدت بیماری ها ، خاصه بیماری‌های مزمن، بسیار مناسب و قابل توصیه هستند.

دكتر نصير دهقان عضو انجمن تخصصي طب اورژانس و پژوهشگر طب سنتي در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران افزود: همان طور که می دانید، تاریخ استفاده از گیاهان دارویی به هزاران سال پیش برمی گردد و این گياهان از ارزش و اهميت خاصی در طول نسل های متمادی بشری هم به لحاظ بهداشت و پیش گیری از بیماری ها ، و هم درمان آنها برخوردار بوده و هستند. وي گفت: در واقع داروهاي گياهي در طول تاريخ درمان گرهاي موفقي بوده‌اند، به طوري كه هر زمان كه حكيمان توانسته بودند تشخيص عاجل را براي بيماران خود بدهند، درمان آن بيماري را نيز از دل طبيعت پيدا مي‌كردند.همچنين گیاهان دارویی به دلیل ماهیت طبیعی و وجود ترکیبات همگن دارویی در کنار هم، با بدن سازگاری بیشتری داشته و معمولاً فاقد عوارض ناخواسته می باشند ؛ لذا در صورت موارد درمان درازمدت بیماری ها ، خاصه بیماری‌های مزمن، بسیار مناسب و قابل توصیه هستند.

دهقان تصريح كرد: به طوری که امروزه یکی از مهم ترین محورهای تبلیغاتی شرکت ‌های دارو سازی دنیا ، طبیعی و گیاهی بودن محصولات آنهاست و مصرف‌کنندگان دارو هم به این مهم توجه دارند؛ به گونه ‌ای که در کشور آلمان که یکی از بزرگترین تولید کننده داروهای شیمیایی دنیاست، 70٪ درصد داروهایی که در این کشور مصرف می‌شود گیاهی است و یا در کشور ژاپن حدود 50٪ درصد داروهای مصرفی گیاهی هستند؛از طرفي علم پزشكي در قرون اخير چه از نظر اقدامات كلينيكي ، و چه پاراكلينيكي و انجام آزمايشات باليني، پيشرفت چشمگيري داشته و دارد؛ تا جايي كه امروزه ديگر براي تشخيص اغلب بيماريها كار سختي را پيش رو نداريم.

وي ادامه داد: تجربه نشان داده، عده‌اي از بيماران طرفدار سرسخت استفاده از داروهاي شيميايي و صنعتي براي درمان خود هستند و در سمت مقابل ، گروه ديگر گرايش و اعتقاد خاصي به استفاده از داروهاي گياهي دارند؛ضمن تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده، در واقعا يك خلائي بين اين دو گروه احساس شده است و بايد تلاش براي ايجاد پلي بين اين دو طرز فكر انجام شود.

اين پژوهشگر خاطرنشان كرد:در واقع به نظر مي‌رسد بهره گيري از طب تلفيقي براي درمان بيماريها شيوه كارآمدتري نسبت به هر كدام به تنهاييست ، به طوري كه از تلفیق طب مدرن و سنتي به عنوان طب مکمل  براي تشخيص و درمان بیماری ها بهره ببريم؛ كه البته همان طور كه اشاره شد، داروهاي گياهي در درازمدت می توانند از عوارض كمتري نیز برخوردار باشند.داروهاي گياهي الهام گرفته از دل طبيعت‌اند و دور از انتظار نيست كه در زندگي ماشيني امروزِ انسانها ، در طبيعتي كه از آن دور افتاده‌اند احساس آرامش بيشتري بكنند.

دهقان تصريح كرد: به طوری که امروزه یکی از مهم ترین محورهای تبلیغاتی شرکت ‌های دارو سازی دنیا ، طبیعی و گیاهی بودن محصولات آنهاست و مصرف‌کنندگان دارو هم به این مهم توجه دارند؛ به گونه ‌ای که در کشور آلمان که یکی از بزرگترین تولید کننده داروهای شیمیایی دنیاست، 70٪ درصد داروهایی که در این کشور مصرف می‌شود گیاهی است و یا در کشور ژاپن حدود 50٪ درصد داروهای مصرفی گیاهی هستند؛از طرفي علم پزشكي در قرون اخير چه از نظر اقدامات كلينيكي ، و چه پاراكلينيكي و انجام آزمايشات باليني، پيشرفت چشمگيري داشته و دارد؛ تا جايي كه امروزه ديگر براي تشخيص اغلب بيماريها كار سختي را پيش رو نداريم.

وي ادامه داد: تجربه نشان داده، عده‌اي از بيماران طرفدار سرسخت استفاده از داروهاي شيميايي و صنعتي براي درمان خود هستند و در سمت مقابل ، گروه ديگر گرايش و اعتقاد خاصي به استفاده از داروهاي گياهي دارند؛ضمن تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده، در واقعا يك خلائي بين اين دو گروه احساس شده است و بايد تلاش براي ايجاد پلي بين اين دو طرز فكر انجام شود.

اين پژوهشگر خاطرنشان كرد:در واقع به نظر مي‌رسد بهره گيري از طب تلفيقي براي درمان بيماريها شيوه كارآمدتري نسبت به هر كدام به تنهاييست ، به طوري كه از تلفیق طب مدرن و سنتي به عنوان طب مکمل  براي تشخيص و درمان بیماری ها بهره ببريم؛ كه البته همان طور كه اشاره شد، داروهاي گياهي در درازمدت می توانند از عوارض كمتري نیز برخوردار باشند.داروهاي گياهي الهام گرفته از دل طبيعت‌اند و دور از انتظار نيست كه در زندگي ماشيني امروزِ انسانها ، در طبيعتي كه از آن دور افتاده‌اند احساس آرامش بيشتري بكنند.