با هدف افزایش آگاهی جامعه از دیدگاه درست مکتب طب سنتی ایرانی در خصوص تزریق واکسن به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه در مقابله با برخی بیماری‌ها، پویش «طب سنتی مخالف واکسیناسیون نیست» با حمایت متخصصان این حوزه، به‌طور رسمی در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آغاز می شود.

به گزارش وبدا، این پویش با توجه به شرایط بحرانی کشور و ابهامات و نگرانی‌هایی که به‌دلیل مداخله برخی افراد غیر متخصص در حوزه سلامت و انتشار گسترده صحبت‌ها و اشارات نادرست به دیدگاه مکتب طب سنتی ایرانی در خصوص واکسیناسیون در ذهن بسیاری از افراد جامعه ایجاد شده است، با حمایت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت به‌طور رسمی آغاز و با حمایت متخصصان و تمامی دست‌اندرکاران این حوزه ادامه می‌یابد.
شواهد موجود و مستندات به‌جامانده از تاریخ پزشکی ایران نشان‌دهنده پیشگامی حکمای طب ایرانی در زمینه بهره‌گیری از واکسیناسیون برای پیشگیری از ابتلا به برخی بیماری‌ها، حتی پیش از کشف این اقدام پیشگیرانه در جهان است و متخصصان و میراث‌داران امروزی این مکتب غنی طبی نیز با شرکت در پویش «طب سنتی مخالف واکسیناسیون نیست»، سعی در نهادینه‌کردن این دیدگاه در جامعه دارند.
دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت و انجمن علمی طب سنتی ایران با دعوت از تمامی متخصصان و دست‌اندرکاران این حوزه برای پیوستن به این پویش آگاهی‌بخش و نشر گسترده دیدگاه‌های درست و علمی طب سنتی ایرانی در زمینه واکسیناسیون، از عموم مردم نیز درخواست می‌کند در خصوص هر مطلب منتشرشده پزشکی در فضای مجازی، ابتدا از مورد تایید بودن مرجع آن اطمینان یافته و سپس توصیه‌ها را به‌کار بسته و برای دیگران ارسال کنند.