دکتر آن ماری کیاسون مدیر فلوشیپ در مرکز طب تلفیقی آریزونا و دارای بورد تخصصی طب تلفیقی و طب خانواده بوده که از گذشته به روش های درمانی سنتی علاقه داشته و در روش های درمانی جایگزین و طب تلفیقی دارای تجارب ارزشمندی می باشد. او کتاب انرژی درمانی – مبانی خود درمانی (2013) را[...]