پكن- ایرنا – «سید حسن قاضی زاده هاشمی» وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: با توجه به قدمت طب سنتی ایرانی و چینی و همچنین پیشرفت این طب در چین توسعه روابط با این كشور در این زمینه ضروری به نظر می رسد. دكتر قاضی زاده هاشمی روز سه شنبه در گفت و گو با[...]